Çevre ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Çevre ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı
 • Çevre Mevzuatına uygunluk denetimi ve eksikliklerin raporlanması,
 • İşletmelerde Çevre Mühendisi İstihdamı,
 • Çevre Etki-Boyutlarının belirlenmesi
 • Atık envanterinin oluşturulması,
 • Atık bertaraf firmalarının belirlenmesinde teknik destek,
 • Atık azaltma teknolojileri, atık ayrıştırma, toplama vb. konularda en iyi uygulamaların ve yöntemlerin belirlenmesi.
 • Tehlikeli / Tehlikesiz atık alanlarının oluşturulmasında teknik destek
 • Atıkların yönetimi prosedürlerinin oluşturulması.
 • Valiliğe bildirimi zorunlu olan İşletme Çevresel Kriterlerine özgü Atık Yönetim Planının hazırlanması
 • Atık beyan formlarının hazırlanmasında teknik destek,(tehlikeli atık beyanı, piyasaya süren ambalaj beyanı, atık yağ beyanı vb.) , Atık analizlerinin yaptırılması
 • Kimyasal veri girişi ve Bekra (Saveso) bildirimlerinde teknik destek
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurulması ve İşletiminde sürekli destek sağlanması,
 • Çevresel İşletme kriterlerine göre İzlenme ve Ölçme Planının oluşturulması ve takibi,
 • Atık Yönetimi, Çevre Mevzuatı ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimlerinin verilmesi,
 • İşletmeye özgü “Çevre El Kitapları” nın hazırlanması,
 • Çevresel Acil Durum Planlarının hazırlanması
 • Çevresel Acil Durum tatbikatı öncesi soru-cevap şeklinde eğitim verilmesi ve tatbikatın gerçekleştirilmesi, tatbikat sonrası raporun yazılarak yönetime sunulması
 • Çevresel Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin belirlenmesi
 • Çevre izin ve lisanlarının alınmasında teknik destek ve takip işlemleri,
 • Ulusal ve uluslararası ihale öncesi ve sonrası teknik destek, dokümantasyon çalışmalarının yürütülmesi,
 • Periyodik Çevre Denetimlerinin yapılması ve Raporlanması,
 • Mevzuat değişiklikleri hakkında firmanın bilgilendirilmesi, değişen mevzuat kapsamında tesis faaliyetlerinin değerlendirilmesi

GENEL ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

 • Çevresel acil durum eğitimi
 • Çevre Danışmanlık Firması Hizmetleri
 • Çevre Görevlisi Görevlendirme
 • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Çevre İzni Danışmanlığı
 • Yeşil Yıldız Uygulamaları
 • Yeşil Havaalanı
 • Yönetim Sistemler

Tesisinizde Çevre Görevlisi Var mı ?

Çevre kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında

Yönetmelik gereğince;

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler ayda 2 gün,
 • Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ayda 1 gün,

Çevre görevlisi görevlendirmelidir.

Ek 1 ve Ek2 listelerinde yer alan bazı faaliyetler; Oteller, Hastane ve sağlık kuruluşları, Karışık Endüstriler, Kayak Merkezleri, kalıcı kamp ve karavan alanları, Tema parkları, Üretim tesisleri , Beton santralleri, Enerji Endüstrisi, Madencilik ve Yapı malzemeleri Endüstrisi, Kimya ve Petrokimya endüstrisi, yüzey kaplama, Ağaç ve kağıt Endüstrisi, Gıda Endüstrisi ,Tarım ve Hayvancılık, Atık Yönetimi, Sondajlar, Limanlar, Arıtma tesisleri, Metal Endüstrisi,-Kayak Merkezleri Uzman Kadromuz ile tesisinizde Çevre Görevlisi görevlendirme hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğumuz “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile sizlere sağlamaktayız.

Tesislerdeki karbon yönetimi aşamaları aşağıdaki gibidir;

 • Proje ile ilgili ön bilgilendirme,
 • Mevcut faaliyetlere bağlı sera gazı salımlarının belirlenmesi (doğrudan / dolaylı kaynaklar),
 • Mevcut durumu özetleyen raporun hazırlanması,
 • Salımları azaltıcı projelerin önerilmesi,
 • Karbon Sıfırlama yönetimi
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.