İş Hukuku

İş Hukuku
 • Personel özlük dosyalarının incelenmesi
 • Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde teknik destek,
 • İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulması
 • İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları,
 • İş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek,
 • Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkları takibi ve müşavirlik hizmetleri.
 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı
 • İş Sözleşmesi Hazırlama ve Feshi İşlemleri Hakkında Hizmet
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • İş Kanunu Yasal Uygunluk Denetim Hizmetleri
 • İş Hukuku Periyodik Danışmanlık Hizmetleri
 • İş Hukuku Mevzuatı Dökümantasyon Hizmeti
 • Kamu Denetimlerinde Kurumu Temsil Etmek
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
 • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisine Yönelik Hukuksal İşlemler
 • İlişiksizlik Belgesi Alınması
 • Asgari İşçilik Oranının Tespiti ve Raporlanması
 • iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Danışmanlık
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • İşyeri Tescili, Devri, Nakli veya İntikali
 • Borcu Yoktur Yazısı Alınması
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Bağımsız Denetim ve
 • Prim Borçları, Ödemeleri, Taksitlendirilmesi ve diğer İşlemler
 • Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İtiraz İşlemleri
 • Sosyal Sigorta Kurumu Teşvikleri
 • Yurtdışına İşçi Götürme ve Sosyal Güvenlik İşlemleri

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.