İş Sağlığı ve Güvenliği

Ortak Sağlık Güvenlik Birim’leri (OSGB’ler), işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla ilgili Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, Ortak Sağlık Güvenlik Birim’leri (OSGB’ler), işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla ilgili Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir.

 • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygunluk Denetimi,
 • Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması,
 • Risk Önleme Sistemlerinin ve Prosedürlerinin Hazırlanması,
 • Risklerden Korunma Sistemlerinin Oluşturulması,
 • Sağlık ve Güvenlik Planlarının Oluşturulması,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Standartlarının Hazırlanması,
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Tespiti,
 • İzleme ve Ölçme Planlarının Oluşturulması.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul İç Yönetmeliğinin Hazırlanması,
 • Patlamadan Korunma Dökumanının Hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitaplarının Hazırlanması,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması, Takibi ve Düzeltici Faaliyet Planlamasının Yapılması,
 • Alt-İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Yönlendirilmesi,
 • Prosedür, Plan, Form ve Talimatlarının Hazırlanması,
 • Çalışma Talimatlarının İSG Açısından İncelenmesi,
 • Görev tanımlarının İSG Mevzuatı Açısından Düzenlenmesi.
 • Kaza & Olay Önleme ve Araştırma Sisteminin Kurulması,
 • Acil Durum Sisteminin Kurulması,
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması ( Yangın, Deprem, Sel, Sızıntı-Döküntü, İş Kazası vb)
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirilmesi,
 • Tatbikat Raporlarının Oluşturulması,
 • İş İzin Sistemlerinin Oluşturulması,
 • Kilitleme – Etiketleme Sisteminin Kurulması,
 • Benzer Sektördeki İyi Uygulama Örnekleri Hakkında Destek,
 • Ramak Kala Durumlarının Belirlenmesi ve Önlem Alınması
 • Yönetici ve Çalışan Eğitimleri ile Eğitimlerin Sertifikalandırılması,
 • ÇSGB İş Müfettişlerinin Gerçekleştireceği Denetimlere Hazırlık ve İştirak,
 • ÇSGB ile ilgili Yazışmalarda Teknik Destek Sağlanması,
 • Mevzuat Değişikliklerinden Firmanın Bilgilendirilmesi,
 • FA İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Telefon, Mail, Faks vb. ile Sınırsız Bilgi Desteği,
 • Danışmanlık Hizmetlerinin Sonunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması,
 • Ulusal ve Uluslar arası İhale Öncesi ve Sonrası Teknik Destek
 • İşe Giriş Eğitimleri ve Periyodik Eğitimler,
 • Kontrol Listeleri ile Faaliyetlerin İzlenmesi ve Önlemlerin Belirlenmesi,
 • Ceza-Ödül Sistemlerinin Oluşturulması ve Uygulanması,
 • Yasal Dökümantasyon Çalışmalarının Yönetimi.
 • Durum Tespiti Yapılması ve Raporlanması
 • Mevzuatın Gerektirdiği Belge ve Dokümanların Oluşturulması
 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve Uygunsuzlukların Raporlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katkı Sağlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi
 • Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanlarının Çalışmalarına Katkı Sağlanması
 • Ortam Ölçümleri ve Periyodik Test ve Kontrollerin Planlanması
 • Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Belgelenmesi
 • Acil Durum Tatbikatların Kayıt Altına Alınması
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Raporu
 • Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi, Uygulamalı
 • Tavan Vinci Eğitimi, Uygulamalı
 • Sapancı İşaretçi Eğitimi, Uygulamalı
 • İşbaşı Eğitimleri
 • Hijyen Eğitimi
 • Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 • Yıllık Çalışma Planı Hazırlanması
 • Aylık Faaliyet Raporu Hazırlanması

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.